09
Jun
»DRAVA MOJA PLAŽA« in otvoritev poletne sezone na Dravi
10:00 to 18:00
09-06-18

Tudi letos bomo ponovno organizirali »plažo« na reki Dravi, kjer bomo lahko vsaj za en dan resnično uživali na Dravi.

Prireditev bo imela poudarek na Dravi in življenju z in ob njej. Poglavitni cilj akcije je ozaveščanje in informiranje ljudi o dejstvih povezanih z našo reko, z možnostmi rekreacije na njej in preganjanju strahu pred reko. V okviru prireditve bomo priredili 17. tradicionalni plavalni spust po Dravi od Mariborskega otoka do Vodnega stolpa, predvsem pa bo poudarek na neizkoriščenih rekreacijskih potencialih reke Drave. V večernih urah pa bomo organizirali družabno srečanje za vse sodelujoče, ki jih pričakujemo več kot 100.