Občni zbor 2020

Vabilo na redni občni zbor

Na podlagi 18. člena Statuta Potapljaškega društva Maribor vabimo na redni občni zbor Potapljaškega društva Maribor, ki bo v sredo, 4. marca 2020 s pričetkom ob 19.00 uri, v društvenih prostorih na naslovu Koroška c. 18, Maribor

Dnevni red:
1. Uvodni pozdrav
2. Izvolitev delovnega predsedstva:
– 3 člani
3. Potrditev dnevnega reda
4. Izvolitev delovnih organov občnega zbora:
– zapisnikar
– overitelj zapisnika – 2 člana
– verifikacijska komisija – 2 člana
5. Poročilo verifikacijske komisije
6. Poročilo o delu za leto 2019 in načrt dela za leto 2020
7. Poročilo nadzornega odbora
8. Razno

UO PDM