Splošni pogoji nagradne igre

1. člen

Organizator nagradne igre je Potapljaško društvo Maribor, Koroška cesta 33, Maribor, 2000 Maribor (v nadaljevanju organizator)

2. člen – pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki so se udeležili predstavitve potapljanja v sklopu Festivala Lent med 21.8. in 28.8.2020.

V nagradni igri je sodelovanje možno samo, če udeleženec v izjavi, ki jo podpiše pred predstavitvijo potapljanja obkroži/označi da želi sodelovati v nagradni igri.

3. člen – pravila nagradne igre

Datum začetka in zaključka nagradne igre je od 21.8. do 28.8.2020.

Sodelovanje v nagradni igri se šteje če udeleženec sprejema te splošne pogoje.

Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da:

udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja;

je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri;

4. člen – nagrada

Posamezen udeleženec lahko prejme le eno nagrado.

Nagrada: darilni bon za potapljaški tečaj pri Potapljaškem klubu Maribor

Nagrade niso zamenljive za drugo vrsto nagrade, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretje osebe.

5. člen – žrebanje

Žrebanje nagrade bo potekal največ 14 dni po zaključku nagradne igre.

Žreb nagrade se bo prenašal v živo na Facebook profilu Potapljaškega društva Maribor.

6. člen – obveščanje nagrajenca

Nagrajenec bo obvestilo o nagradi prejel prek elektronske pošte in/ali mobilnega telefona.

S sodelovanjem v posamezni nagradni igri udeleženec soglaša, da ga v primeru izžrebanja organizator kot nagrajenca razglasi z imenom in priimkom.

7. člen – prevzem nagrade

Organizator in nagrajenec se o prevzemu nagrade dogovorita preko komunikacijskih kanalov katere je navedel nagrajenec v izjavi.

8. člen – varovanje osebnih podatkov

Potapljaško društvo Maribor kot upravljavec podatkov lahko te v anonimizirani sumarni obliki uporabi za namene statističnih analiz. Podatki se lahko uporabljajo v namen neposrednega trženja produktov, storitev in dogodkov, ki jih organizira Potapljaško društvo Maribor.